MEDIPHARM

Medipharm je farmaceutska kompanija osnovana sa željom da inovacije u farmaceutskoj indrustriji prate i razvoj našeg portfolija i kompanije. Naš osnovni cilj je da na potrebe medicine odgovorimo kreiranjem farmaceutskih proizvoda koji su u skladu sa potrebama tržišta, a čiji je kvalitet i efikasnost dokazana kliničkim studijama. Sinergija medicine i farmacije može da rezultira stvaranjem najboljih proizvoda. Zato je naš tim iskusnih profesionalaca posvećen konstantnom razvoju i unapređenju svakog segmenta našeg poslovanja. Posebno smo usmereni na potrebe naših krajnjih korisnika i zato nam je važno da brinemo o njihovim željama i da na prvom mestu kreiramo kvalitetne proizvode kako bismo uticali na unapređenje zdravlja ljudi.

VIZIJA

Naša vizija je da postanemo prepoznatljivi po vrhunskom kvalitetu naših proizvoda i stručnom timu naših zaposlenih.

STRATEGIJA

Naša strategija su inovativni proizvodi koji su rezultat istraživanja i razvoja, zaštićeni patenti. Dvosmerna komunikacija u svakodnevom radu, brza i kompetentna usluga, partnerski odnosi. Želimo da ljudima pomognemo da brinu o svom zdravlju i da na taj način utiču na kvalitet života, kroz ponudu pouzdanih, kvalitetnih i prepoznatljivih farmaceutskih proizvoda.

MISIJA

Naša misija je da konstantno obezbeđujemo najnovije farmaceutske proizvode koristeći inovacije u farmaceutskoj industriji kako bismo zaštitili i unapredili zdravlje ljudi.

POLITIKA KVALITETA

U ispunjavanju postavljenih ciljeva, svi zaposleni daju svoj lični doprinos uvođenjem, doslednom primenom i stalnim poboljšavanjem i unapređenjem menadžment sistema i kvalitetom usklađenim sa zahtevima standarda.