Muško zdravlje

Impotencija ili seksualna disfunkcija muškaraca

Impotencija ili seksualna disfunkcija je problem sa kojim se bar povremeno susreo relativno veliki broj muškaraca različite starosti.

Za najveći broj parova, to je samo kratkotrajno razočarenje koje se može prevazići posle odmora i opuštanja, ali za mnoge druge ovaj problem postaje hroničan i perzistentan. Seksualna disfunkcija muškarca je širok pojam i odnosi se na:

  • Poremećaj libida,
  • Poremećaj erekcije,
  • Poremećaj ejakulacije,
  • Poremećaj doživljavanja orgazma.

Simptomi

Seksualna disfunkcija muškarca se manifestuje nesposobnošću da se ostvari zadovoljavajući seksualni odnos. Najčešća je erektilna disfunkcija: nesposobnost da se postigne ili održi čvrsta erekcija koja omogućava penetraciju. Medicinsku pomoć treba potražiti ukoliko problem traje duže od 6 meseci i/ili u više od 50% pokušaja. Retrogradna ejakulacija je poremećaj na nivou vrata bešika, kada se sperma, umesto da bude potisnuta kroz penis u spoljašnju sredinu, vraća u bešiku.

Dijagnoza

Prvi korak u dijagnostici seksualne disfunkcije je detaljan razgovor sa pacijentom u cilju dobijanja detaljnih podataka o vrsti i prirodi problema sa erekcijom, seksualnim navikama i eventualnim propratnim oboljenjima.

Terapija

Ukoliko se otkrije psihogena impotencija, sprovodi se psihoterapija. Ali, čak i u slučajevima gde postoji organska podloga impotencije, razgovor sa psihologom ili psihijatrom koji se bavi ovim problemom može biti od velike pomoći, pogotovu ukoliko učestvuju oba partnera. Cilj ovih razgovora je da se smanji tenzija u braku, poboljša komunikacija među partnerima i stvori realističan pristup u očekivanju efekata drugih oblika terapije.