Novosti

LIN konferencija Šabac

XVII konferencija “Marketing u farmaciji” održana je u 23. marta u hotelu “Sloboda” u Šapcu.
Prisutni su na štandu Medipharm-a imali priliku da od našeg stručnog tima dobiju informacije o savremenim pristupima u prevenciji i rešavanju uroloških i ginekoloških komplikacija.